Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
EAZA

De European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) is een internationaal samenwerkingsverband tussen ongeveer 345 dierentuinen, aquaria en andere instellingen uit 41 landen in Europa en het Nabije Oosten. De EAZA is lid van de World Association of Zoos and Aquariums WAZA. Bij de EAZA zijn 9 Belgische en 22 Nederlandse dierentuinen, aquaria en andere instellingen en organisaties aangesloten.

Hits - 94
EEP

Het European Endangered Species Programme (EEP's) is een reeks fokprogramma's voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de EAZA.

Hits - 278
Eitand

Een eitand is een tand die meestal alleen wordt gebruikt bij het openen van het ei door het juveniele dier. Het komt vooral voor bij reptielen; vooral schildpadden, slangen en sommige hagedissen kennen deze extra en meestal tijdelijke tand. Het hoeft niet per se een in de kaak gegroeide tand te zijn, bij schildpadden betreft het meer een verstevigde schub in plaats van een tand, maar de functie is hetzelfde. Veel eierschalen zijn namelijk niet alleen hard zoals bij een kip, maar ook taai, waardoor kracht alleen (jonge dieren zijn uiteraard niet zo sterk) niet genoeg is; zonder deze tand komen veel jongen het ei niet eens uit.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eitand downloaded 5 December 2018

Hits - 241
Synoniemen - eitand
Estuarium

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuarium (CC BY-SA 3.0)

Hits - 44
Synoniemen - estuaria,
Ex-situ

Ex situ conservation literally means, "off-site conservation". It is the process of protecting an endangered species, variety or breed, of plant or animal outside its natural habitat; for example, by removing part of the population from a threatened habitat and placing it in a new location, which may be a wild area or within the care of humans.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_situ_conservation downloaded 5 December 2018

Hits - 64
Follow Us