Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Faryngeale regio

Het faryngeaal kaakapparaat is het geheel van faryngeale kaken en de bijbehorende spieren bij een groot aantal soorten beenvissen. De faryngeale kaken (ook wel keelkaken genoemd) bevinden zich in de keelholte (Farynx) van de vis; deze kaken zijn dan ook niet van buitenaf zichtbaar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Faryngeaal_kaakapparaat downloaded 5 December 2018

Hits - 66
Synoniemen - faryngeaal kaakapparaat
Filopatrisch

De eigenschap van dieren om op een bepaalde plaats (meestal de geboorteplaats) te blijven of er naar terug te keren.

Hits - 41
Synoniemen - filopatrie
Foerageren

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens.

Hits - 218
Synoniemen - foerageren
Folivoor

Een folivoor is een dier dat zich vrijwel uitsluitend met bladeren voedt. Folivoren zijn specialisten binnen de groep herbivoren. Folivore dieren vindt men bij uiteenlopende groepen dieren, van insecten en apen tot reptielen.

Voorbeelden zijn het wandelend blad en de wandelende tak, de Indri (een halfaap), en enkele reptielen zijn de groene leguaan en de doornstaartagamen uit het geslacht Uromastyx, die een voorkeur hebben voor bloemblaadjes. Veel reptielen die bladeren eten doen dat voornamelijk op oudere leeftijd, en eten als juveniel meer prooien.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Folivoor Accessed on 8 December 2018

Hits - 107
Synoniemen - Folivoren, folivore, folivoor
Fungicide

Fungiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten bij planten, dieren en de mens, veroorzaakt door schimmels (fungi), te bestrijden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fungicide Accessed 3 March 2019

Hits - 34
Follow Us