Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Neotropisch

Het neotropisch gebied is een ecozone in Midden- en Zuid-Amerika die vrijwel geheel samenvalt met het florarijk Neotropis.

Hits - 60
Nestblijver

In de biologie maakt men bij ouderzorg onderscheid in nestvlieders en nestblijvers. Deze termen geven aan in hoeverre de jongen van een diersoort ontwikkeld zijn bij de geboorte.

Hits - 6
Synoniemen - nestblijvende, nestblijvers
Nieuwe Wereld

Met het begrip de Nieuwe Wereld wordt bedoeld: de continenten die door de Europeanen vanaf 1492 werden ontdekt. Over het algemeen worden Noord- en Zuid-Amerika hiermee aangeduid.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Wereld Accessed on 8 December 2018

Hits - 122
Follow Us