Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Sacculated

Een reeks verschillende secties hebbend (langoeren hebben drie secties in hun maag).

Hits - 167
Secundair bos

Secundair bos is bos dat opnieuw gegroeid is nadat het primaire bos in ernstige mate verstoord is, bijvoorbeeld door bosbrand, insectenplagen, ontbossing of stormschade. Secundair bos kan in sommige gevallen weer de karakteristieken van primair bos krijgen, een proces dat echter 40 jaar tot enkele eeuwen kan duren. In de tropen bereikt het meeste secundaire bos, vanwege de onvruchtbare bodem, deze karakteristieken niet meer. In een secundair bos staan de bomen vaak dichter op elkaar dan in primair bos. Ook is er meer ondergroei. Er is ook meestal maar één boomlaag.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on 16 August 2018

Hits - 177
Synoniemen - secondary forest, second-growth forest
sedentair

Sedentarisme of sendentarisering is een levenswijze die wordt bepaald door het verblijf op dezelfde plaats. Dit in tegenstelling tot de nomadische levenswijze waarbij wordt rondgetrokken. 

Bron: Sedentarisme. (2020, april 1). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 18:02, april 1, 2020 van https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sedentarisme&oldid=55984183.

Hits - 2
Seksuele dimorfie

Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ Accessed on August 2018

Hits - 405
Synoniemen - Seksuele dimofisme, Sexual dimorphism, geslachtsdimorfie, seksueel dimorf
Sichuan

Sichuan is een provincie in het midden van China, bekend om haar eigen keuken en vruchtbare grond met hoge opbrengst. De provinciehoofdstad is Chengdu. Het Sichuanhua en Yubei-Hakka zijn de belangrijkste dialecten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/ (CC BY-SA 3.0)

Hits - 117
Social grooming

Social grooming of sociale verzorging is een gedrag waarbij sociale dieren, inclusief mensen, elkaars lichaam reinigen of verzorgen. Een verwante term, allogrooming, duidt op sociale verzorging tussen leden van dezelfde soort. Verzorging is een belangrijke sociale activiteit, en een middel waardoor dieren die bij elkaar leven, sociale structuren en familiebanden kunnen onderhouden en versterken en vriendschappen kunnen sluiten. Sociale verzorging wordt ook gebruikt als middel voor het oplossen van conflicten.

Bron: https://en.wikipedia.org/ Accessed 18 August 2018

Hits - 216
Synoniemen - Sociale verzorging, grooming