Ooibossen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Ooibossen

Een ooibos is een op natuurlijke wijze ontstaan bos langs een rivier. Ooi is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier.

Hits - 154
Follow Us