Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Estuarium

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuarium (CC BY-SA 3.0)

Hits - 3
Synoniemen - estuaria
Ex-situ

Ex situ conservation literally means, "off-site conservation". It is the process of protecting an endangered species, variety or breed, of plant or animal outside its natural habitat; for example, by removing part of the population from a threatened habitat and placing it in a new location, which may be a wild area or within the care of humans.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_situ_conservation downloaded 5 December 2018

Hits - 45
Faryngeale regio

Het faryngeaal kaakapparaat is het geheel van faryngeale kaken en de bijbehorende spieren bij een groot aantal soorten beenvissen. De faryngeale kaken (ook wel keelkaken genoemd) bevinden zich in de keelholte (Farynx) van de vis; deze kaken zijn dan ook niet van buitenaf zichtbaar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Faryngeaal_kaakapparaat downloaded 5 December 2018

Hits - 53
Synoniemen - faryngeaal kaakapparaat
Filopatrisch

De eigenschap van dieren om op een bepaalde plaats (meestal de geboorteplaats) te blijven of er naar terug te keren.

Hits - 20
Synoniemen - filopatrie
Foerageren

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens.

Hits - 114
Synoniemen - foerageren
Folivoor

Een folivoor is een dier dat zich vrijwel uitsluitend met bladeren voedt. Folivoren zijn specialisten binnen de groep herbivoren. Folivore dieren vindt men bij uiteenlopende groepen dieren, van insecten en apen tot reptielen.

Voorbeelden zijn het wandelend blad en de wandelende tak, de Indri (een halfaap), en enkele reptielen zijn de groene leguaan en de doornstaartagamen uit het geslacht Uromastyx, die een voorkeur hebben voor bloemblaadjes. Veel reptielen die bladeren eten doen dat voornamelijk op oudere leeftijd, en eten als juveniel meer prooien.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Folivoor Accessed on 8 December 2018

Hits - 56
Synoniemen - Folivoren, folivore, folivoor
Fungicide

Fungiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten bij planten, dieren en de mens, veroorzaakt door schimmels (fungi), te bestrijden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fungicide Accessed 3 March 2019

Hits - 19
Galerijbossen

Galerijbossen zijn bossen die een corridor vormen langs rivieren of wetlands en voorkomen in landschappen die doorgaans weinig bosrijk zijn, zoals savannes. De groeiplaatsen van deze bossen onderscheiden zich van de omliggende landschappen omdat ze bijvoorbeeld voedselrijker zijn of vochtiger en/of er minder grote kans op branden is. De bossen zijn soms maar enkele meters breed, omdat ze afhankelijk zijn van het water waar ze langs liggen. Dit type bos is wereldwijd in omvang geslonken, veelal vanwege menselijke activiteiten zoals landbouw. Ze zijn vanwege hun geringe breedte en lange grens zeer gevoelig.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Galerijbos Accessed on 26 October 2018

Hits - 56
Geslachtsdimorfie

Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_dimorfie Accessed on August 2018

Hits - 52
Synoniemen - Sexual dimorphism, seksueel dimorf
Grote Slenk

De Grote Slenk (ook bekend als de Oost-Afrikaanse slenk, Grote Afrikaanse Slenk of de Grote Riftvallei) is een riftvallei; een langgerekt stelsel van slenken, dat loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 km. 

Great Rift Valley wikiAuthor: En rouge
License: CC BY-SA 3.0

Hits - 154
Synoniemen - Grote Afrikaanse Slenk, Grote Riftvallei, Oost-Afrikaanse slenk
Habitat

Habitat is een synoniem voor leefgebied of leefomgeving.

Hits - 91
Hakken en branden

Hakken en branden (slash-and-burn) of brandlandbouw is een methode in de zwerflandbouw om een stuk woeste grond te ontginnen. Aangezien dood hout beter brandt dan levend hout, worden bomen gedood door er diepe inkepingen in te hakken, vaak aan het begin van het droge seizoen.

Hits - 7
Synoniemen - slash-and-burn
IUCN

IUCN (International Union of Conservation of Nature) streeft ernaar om de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk gebruik daarvan te bevorderen.

Hits - 130
Langelijnvisserij

Langelijnvisserij (ook wel longline-visserij of longlijnvisserij) is een visserijtechniek die gebruikt wordt door beroepsvissers in de zeevisserij. Hierbij worden lange dunne kabels gebruikt, de zogenaamde hoofdlijn. Aan deze hoofdlijn zitten zijlijnen met haakjes en aasvis."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Langelijnvisserij Downloaded 5 December 2018

Hits - 45
Synoniemen - longline-visserij, longlijnvisserij, lange lijnen
Latex

Latex is het sap van de Braziliaanse rubberboom of van vergelijkbare planten en is een dikke, melkwitte emulsie.

Hits - 43
Follow Us