Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
EEP

Het European Endangered Species Programme (EEP's) is een reeks fokprogramma's voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de EAZA.

Hits - 406
Eitand

Een eitand is een tand die meestal alleen wordt gebruikt bij het openen van het ei door het juveniele dier. Het komt vooral voor bij reptielen; vooral schildpadden, slangen en sommige hagedissen kennen deze extra en meestal tijdelijke tand. Het hoeft niet per se een in de kaak gegroeide tand te zijn, bij schildpadden betreft het meer een verstevigde schub in plaats van een tand, maar de functie is hetzelfde. Veel eierschalen zijn namelijk niet alleen hard zoals bij een kip, maar ook taai, waardoor kracht alleen (jonge dieren zijn uiteraard niet zo sterk) niet genoeg is; zonder deze tand komen veel jongen het ei niet eens uit.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eitand downloaded 5 December 2018

Hits - 317
Synoniemen - eitand
Ejaculatie

Ejaculatie of zaadlozing is bij mannen de uitstoot van sperma. Hierdoor kan de vrouw bevrucht worden. Deze manier van voortplanten komt bij veel diersoorten voor, zo ook bij de mensen. Antoni van Leeuwenhoek heeft in 1677 ontdekt dat het ejaculaat zaadcellen bevat (de eicellen van vrouwen zijn pas veel later ontdekt)

Bron: Ejaculatie (mannen), https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejaculatie_(mannen)&oldid=54624522 (het laatst bezocht september 21, 2019).

Hits - 18
Synoniemen - Zaadlozing
Epi­der­mis

Bij de gewervelde dieren zoals de mens, is de epidermis de buitenste laag van de huid; op celniveau bestaat dit lichaamsweefsel uit meerlagig verhoornd plaveiselepitheel.

Bron: Epidermis, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Epidermis&oldid=54434439 (het laatst bezocht augustus 24, 2019).

Hits - 17
Estuarium

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuarium (CC BY-SA 3.0)

Hits - 130
Synoniemen - estuaria,
Ex-situ

Ex situ conservation literally means, "off-site conservation". It is the process of protecting an endangered species, variety or breed, of plant or animal outside its natural habitat; for example, by removing part of the population from a threatened habitat and placing it in a new location, which may be a wild area or within the care of humans.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_situ_conservation downloaded 5 December 2018

Hits - 87
Faryngeale regio

Het faryngeaal kaakapparaat is het geheel van faryngeale kaken en de bijbehorende spieren bij een groot aantal soorten beenvissen. De faryngeale kaken (ook wel keelkaken genoemd) bevinden zich in de keelholte (Farynx) van de vis; deze kaken zijn dan ook niet van buitenaf zichtbaar.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Faryngeaal_kaakapparaat downloaded 5 December 2018

Hits - 145
Synoniemen - faryngeaal kaakapparaat
Fenotype

Het fenotype is het totaal van alle waarneembare eigenschappen (kenmerken) van een organisme. Het is het resultaat van de genetische aanleg (het genotype) van een individu en de invloed daarop van zijn omgeving (de milieufactoren). De term werd in 1911 bedacht door Wilhelm Johannsen (1857-1927), om onderscheid te maken tussen de erfelijke eigenschappen van een organisme enerzijds en het resultaat daarvan anderzijds. Het woord betekent letterlijk ‘verschijningsvorm’ en is afgeleid van het Griekse phainein, dat ‘doen schijnen’ betekent.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenotype (CC BY-SA 3.0)

Hits - 23
Filopatrisch

De eigenschap van dieren om op een bepaalde plaats (meestal de geboorteplaats) te blijven of er naar terug te keren.

Hits - 93
Synoniemen - filopatrie
Florida Keys

De Florida Keys zijn een archipel van ongeveer 1700 kleine eilandjes die deel uitmaken van de Amerikaanse staat Florida. Ze strekken zich uit van Miami in het noordoosten naar het zuiden, en buigen vervolgens in westelijke richting af. Het laatste bewoonde eiland, Key West, is slechts 150 km van Cuba verwijderd. Na Key West volgen nog de Dry Tortugas, een onbewoonde eilandengroep, die in 1992 tot Dry Tortugas National Park werd verklaard. De Keys bestaan uit koraalrots en eilanden met mangroven. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Florida_Keys (CC BY-SA 3.0) Accessed on 11 November 2019

Hits - 26
Foerageren

Foerageren is het zoeken en vinden van voedsel door dieren, waaronder de mens.

Hits - 552
Synoniemen - foerageren
Folivoor

Een folivoor is een dier dat zich vrijwel uitsluitend met bladeren voedt. Folivoren zijn specialisten binnen de groep herbivoren. Folivore dieren vindt men bij uiteenlopende groepen dieren, van insecten en apen tot reptielen.

Voorbeelden zijn het wandelend blad en de wandelende tak, de Indri (een halfaap), en enkele reptielen zijn de groene leguaan en de doornstaartagamen uit het geslacht Uromastyx, die een voorkeur hebben voor bloemblaadjes. Veel reptielen die bladeren eten doen dat voornamelijk op oudere leeftijd, en eten als juveniel meer prooien.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Folivoor Accessed on 8 December 2018

Hits - 247
Synoniemen - Folivoren, folivore, folivoor
Fungicide

Fungiciden zijn chemische bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen die gebruikt worden om ziekten bij planten, dieren en de mens, veroorzaakt door schimmels (fungi), te bestrijden.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fungicide Accessed 3 March 2019

Hits - 68
Galerijbossen

Galerijbossen zijn bossen die een corridor vormen langs rivieren of wetlands en voorkomen in landschappen die doorgaans weinig bosrijk zijn, zoals savannes. De groeiplaatsen van deze bossen onderscheiden zich van de omliggende landschappen omdat ze bijvoorbeeld voedselrijker zijn of vochtiger en/of er minder grote kans op branden is. De bossen zijn soms maar enkele meters breed, omdat ze afhankelijk zijn van het water waar ze langs liggen. Dit type bos is wereldwijd in omvang geslonken, veelal vanwege menselijke activiteiten zoals landbouw. Ze zijn vanwege hun geringe breedte en lange grens zeer gevoelig.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Galerijbos Accessed on 26 October 2018

Hits - 237
Geslachtsdimorfie

Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_dimorfie Accessed on August 2018

Hits - 135
Synoniemen - Sexual dimorphism, seksueel dimorf
Follow Us