Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Grote Slenk

De Grote Slenk (ook bekend als de Oost-Afrikaanse slenk, Grote Afrikaanse Slenk of de Grote Riftvallei) is een riftvallei; een langgerekt stelsel van slenken, dat loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 km. 

Great Rift Valley wikiAuthor: En rouge
License: CC BY-SA 3.0

Hits - 523
Synoniemen - Grote Afrikaanse Slenk, Grote Riftvallei, Oost-Afrikaanse slenk
Habitat

Habitat is een synoniem voor leefgebied of leefomgeving.

Hits - 305
Hakken en branden

Hakken en branden (slash-and-burn) of brandlandbouw is een methode in de zwerflandbouw om een stuk woeste grond te ontginnen. Aangezien dood hout beter brandt dan levend hout, worden bomen gedood door er diepe inkepingen in te hakken, vaak aan het begin van het droge seizoen.

Hits - 116
Synoniemen - slash-and-burn
Hypsodontie

Bij zoogdieren is hypsodontie de aanwezigheid van tanden met een hoge kroon, een soms korte tandwortel, glazuur dat verder dan de tandvleeslijn gaat en een langdurige of constante groei van de hypsodonte tanden. Hypsodontie komt voor bij zoogdieren die een vezel- of mineraalrijk plantaardig dieet volgen, zoals knaagdieren (vooral bevers), paarden en herten.

Bron: Hypsodontie, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypsodontie&oldid=50758690 (het laatst bezocht januari 12, 2018).

Hits - 28
Synoniemen - Hypsodonte
IJshoender

IJshoender Author: David M. Jensen
License: CC BY-SA 3.0

Hits - 19
Infanticide

Infanticide, kinderdoding, kindermoord of babymoord, is het doden van een kind. Meestal betreft het pasgeboren baby's, maar ook daarna wordt wel van infanticide gesproken. Soms wordt naast infanticide nog onderscheid gemaakt tussen foeticide, waarbij een ongeboren kind wordt gedood, en neonaticide, waarbij de doding binnen 24 uur na de geboorte heeft plaatsgevonden, en ook filicide, als een ouder het kind doodt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderdoding (CC BY-SA 3.0)

Hits - 30
IUCN

IUCN (International Union of Conservation of Nature) streeft ernaar om de integriteit en de diversiteit van de natuur wereldwijd te beschermen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de ecologische en sociale duurzaamheid van elk gebruik daarvan te bevorderen.

Hits - 337
Krill

Krill is het geheel van kleine ongewervelde, garnaalachtige zeedieren die behoren tot de orde Euphausiacea. De larven van de Euphausiacea vormen een belangrijk deel van het zoöplankton in de oceanen rond de Noord- en Zuidpool. Het woord is afkomstig uit het Noors waar het een term was voor vislarven. Vaak wordt met krill het Antarctisch krill (Euphausia superba) bedoeld. Dit diertje leeft in de wateren rond Antarctica. Antarctisch krill en vooral een andere soort uit dit geslacht Euphausia crystallorophias (ijskrill) voeden zich met algen die onderaan het antarctisch pakijs groeien.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Krill (CC BY-SA 3.0)

Hits - 20
Langelijnvisserij

Langelijnvisserij (ook wel longline-visserij of longlijnvisserij) is een visserijtechniek die gebruikt wordt door beroepsvissers in de zeevisserij. Hierbij worden lange dunne kabels gebruikt, de zogenaamde hoofdlijn. Aan deze hoofdlijn zitten zijlijnen met haakjes en aasvis."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Langelijnvisserij Downloaded 5 December 2018

Hits - 105
Synoniemen - longline-visserij, longlijnvisserij, lange lijnen
Latex

Latex is het sap van de Braziliaanse rubberboom of van vergelijkbare planten en is een dikke, melkwitte emulsie.

Hits - 153
Matrilineair

Matrilineaire afstamming, matrilineariteit of uterine is het systeem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder.

Hits - 144
Synoniemen - matrilineariteit, uterine
Melanisme

Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en betekent dat een enkel individu van een (meestal dier)soort een overwegend zwarte kleur heeft, terwijl andere individuen een andere, meestal lichtere kleur hebben. Indien deze zwarte kleur voordelen biedt, en er meerdere exemplaren verschijnen die zich ook voort gaan planten, kan een gehele ondersoort melanistisch worden. Als de ondersoort door het melanisme dusdanig succesvol is dat het andere ondersoorten kan verdringen, kan zelfs een gehele soort melanistisch worden, maar dat is zeldzaam.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanisme (CC BY-SA 3.0)

Hits - 49
Synoniemen - melanistische
Metabolische behoefte

Stofwisseling of metabolisme is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen. Enzymen spelen bij deze omzettingen een centrale rol. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opbouw van stoffen onder gebruik van energie (anabolisme) en de afbraak van biomoleculen, waarbij energie vrijkomt (katabolisme).

Hits - 73
Morfologie

De morfologie is het onderdeel van de biologie dat de bouw en vorm bestudeert van organismen, hun organen en weefsels en probeert hun veelvormigheid terug te brengen tot evolutionair te duiden bouwplannen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_(biologie) (CC BY-SA 3.0)

Hits - 32
Neotropisch

Het neotropisch gebied is een ecozone in Midden- en Zuid-Amerika die vrijwel geheel samenvalt met het florarijk Neotropis.

Hits - 128
Follow Us