Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Matrilineair

Matrilineaire afstamming, matrilineariteit of uterine is het systeem van afstammingsbepaling waarbij de dochter of zoon lid wordt van de afstammingsgroep van de moeder.

Hits - 12
Synoniemen - matrilineariteit, uterine
Metabolische behoefte

Stofwisseling of metabolisme is het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen. Enzymen spelen bij deze omzettingen een centrale rol. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de opbouw van stoffen onder gebruik van energie (anabolisme) en de afbraak van biomoleculen, waarbij energie vrijkomt (katabolisme).

Hits - 7
Neotropisch

Het neotropisch gebied is een ecozone in Midden- en Zuid-Amerika die vrijwel geheel samenvalt met het florarijk Neotropis.

Hits - 26
Nieuwe Wereld

Met het begrip de Nieuwe Wereld wordt bedoeld: de continenten die door de Europeanen vanaf 1492 werden ontdekt. Over het algemeen worden Noord- en Zuid-Amerika hiermee aangeduid.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Wereld Accessed on 8 December 2018

Hits - 61
Oerbossen

Oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Samen met sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke naaldbosgordel (taiga) worden de oude Europese bosrestanten wel 'oerbossen' genoemd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos Accessed on 26 October 2018

Hits - 53
Ooibossen

Een ooibos is een op natuurlijke wijze ontstaan bos langs een rivier. Ooi is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier.

Hits - 45
Osteodermen

Een osteoderm (Grieks: osteon = bot, dermis = huid) is een harde insluiting van de huid, Osteodermen komen onder andere voor bij sommige hagedissen en alle krokodilachtigen. Bij de reptielen bestaan osteodermen uit hoornachtig materiaal."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Osteoderm downloaded 5 December 2018

Hits - 56
Ovoviviparie

Ovoviviparie (eierlevendbarendheid) is het verschijnsel waarbij dieren zich voortplanten door middel van eieren die in het lichaam van de moeder worden bevrucht en uitgebroed.

Hits - 5
Synoniemen - Ovovivipaar
Pelagische zone

De Pelagische zone is de ecologische zone in zeeën en oceanen die bestaat uit "open water". De zone staat in contrast met de benthische zone (de zone rond de zeebodem) en wordt ingedeeld in ecologisch verschillende subzones. Het belangrijkste verschil tussen de subzones is de diepte, omdat er met toenemende diepte steeds minder zonlicht doordringt tot het water.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelagische_zone Downloaded on 5 December 2018

Hits - 34
Polyandrie

Polyandrie of veelmannerij is het hebben van meerdere mannetjes tegelijkertijd. Het is daardoor een vorm van polygamie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyandrie Accessed on 15 August 2018

Hits - 117
Synoniemen - Polyandrisch, Polyandry, Polyandrous, veelmannerij
Polygamie

In de biologie betekent polygamie dat een dier met meerdere soortgenoten paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie Accessed on 15 August 2018

Hits - 60
Synoniemen - Polygaam, Polygamy, Polygamous
Polygynandrie

In de biologie betekent polygynandrie dat zowel mannetjes als vrouwtjes meerdere partners hebben tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Polygynandry Accessed on 15 August 2018

Hits - 81
Synoniemen - Polygynandrisch, Polygynandry, Polygynandrous
Polygynie

In de biologie betekent polygynie dat één mannetje met meerdere vrouwtjes paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygynie Accessed on 15 August 2018

Hits - 132
Synoniemen - Polygynisch, Polygyny, polygynous
Polymorfie

Polymorfisme of polymorfie is in de biologie het voorkomen van verschillende fenotypen of variaties binnen een soort, zie polymorfie (genetica). Voorbeelden: verschillen in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes, verschillende haarkleuren, verschillende lichaamsgrootte.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism Accessed on 19 August 2018

Hits - 103
Synoniemen - Polymorfisme, polymorfie, polymorphism, polymorphic, polymorph, polymorphous
Premolaren

De premolaren zijn de twee kiezen die zich normaal direct achter de hoektand bevinden. Ze worden ook weleens valse kiezen genoemd, omdat ze kleiner zijn dan de molaren. De premolaren hebben in mesiodistale (voorachterwaartse) richting een enkelvoudige knobbelstructuur. De functie is het vermalen van het voedsel, meestal door roterende bewegingen. In het volwassen gebit zijn er bovenaan én onderaan 2 paar premolaren.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Premolaar Accessed 26 August 2018 (CC BY-SA 3.0)

Hits - 47
Follow Us