Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Nestblijver

In de biologie maakt men bij ouderzorg onderscheid in nestvlieders en nestblijvers. Deze termen geven aan in hoeverre de jongen van een diersoort ontwikkeld zijn bij de geboorte.

Hits - 49
Synoniemen - nestblijvende, nestblijvers
Nieuwe Wereld

Met het begrip de Nieuwe Wereld wordt bedoeld: de continenten die door de Europeanen vanaf 1492 werden ontdekt. Over het algemeen worden Noord- en Zuid-Amerika hiermee aangeduid.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Wereld Accessed on 8 December 2018

Hits - 261
Oerbossen

Oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Samen met sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke naaldbosgordel (taiga) worden de oude Europese bosrestanten wel 'oerbossen' genoemd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos Accessed on 26 October 2018

Hits - 152
Ooibossen

Een ooibos is een op natuurlijke wijze ontstaan bos langs een rivier. Ooi is een oud woord voor nat terrein nabij een rivier.

Hits - 173
Orgaan van Jacobson

Het orgaan van Jacobson is het reukorgaan van slangen en sommige hagedissen zoals skinken en varanen. Ook zoogdieren zoals katten en honden hebben een dergelijk orgaan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgaan_van_Jacobson (CC BY-SA 3.0)

Hits - 83
Osteodermen

Een osteoderm (Grieks: osteon = bot, dermis = huid) is een harde insluiting van de huid, Osteodermen komen onder andere voor bij sommige hagedissen en alle krokodilachtigen. Bij de reptielen bestaan osteodermen uit hoornachtig materiaal."

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Osteoderm downloaded 5 December 2018

Hits - 211
Ovoviviparie

Ovoviviparie (eierlevendbarendheid) is het verschijnsel waarbij dieren zich voortplanten door middel van eieren die in het lichaam van de moeder worden bevrucht en uitgebroed.

Hits - 203
Synoniemen - ovovivipaar,,ovovivipaar
Pelagische zone

De Pelagische zone is de ecologische zone in zeeën en oceanen die bestaat uit "open water". De zone staat in contrast met de benthische zone (de zone rond de zeebodem) en wordt ingedeeld in ecologisch verschillende subzones. Het belangrijkste verschil tussen de subzones is de diepte, omdat er met toenemende diepte steeds minder zonlicht doordringt tot het water.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Pelagische_zone Downloaded on 5 December 2018

Hits - 247
Polyandrie

Polyandrie of veelmannerij is het hebben van meerdere mannetjes tegelijkertijd. Het is daardoor een vorm van polygamie.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyandrie Accessed on 15 August 2018

Hits - 414
Synoniemen - Polyandrisch, Polyandry, Polyandrous, veelmannerij
Polygamie

In de biologie betekent polygamie dat een dier met meerdere soortgenoten paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie Accessed on 15 August 2018

Hits - 220
Synoniemen - Polygaam, Polygamy, Polygamous
Polygynandrie

In de biologie betekent polygynandrie dat zowel mannetjes als vrouwtjes meerdere partners hebben tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Polygynandry Accessed on 15 August 2018

Hits - 447
Synoniemen - Polygynandrisch, Polygynandry, Polygynandrous
Polygynie

In de biologie betekent polygynie dat één mannetje met meerdere vrouwtjes paart tijdens één voortplantingsseizoen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygynie Accessed on 15 August 2018

Hits - 432
Synoniemen - Polygynisch, Polygyny, polygynous
Polymorfie

Polymorfisme of polymorfie is in de biologie het voorkomen van verschillende fenotypen of variaties binnen een soort, zie polymorfie (genetica). Voorbeelden: verschillen in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes, verschillende haarkleuren, verschillende lichaamsgrootte.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism Accessed on 19 August 2018

Hits - 338
Synoniemen - Polymorfisme, polymorfie, polymorphism, polymorphic, polymorph, polymorphous
Premolaren

De premolaren zijn de twee kiezen die zich normaal direct achter de hoektand bevinden. Ze worden ook weleens valse kiezen genoemd, omdat ze kleiner zijn dan de molaren. De premolaren hebben in mesiodistale (voorachterwaartse) richting een enkelvoudige knobbelstructuur. De functie is het vermalen van het voedsel, meestal door roterende bewegingen. In het volwassen gebit zijn er bovenaan én onderaan 2 paar premolaren.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Premolaar Accessed 26 August 2018 (CC BY-SA 3.0)

Hits - 210
Primair bos

Primair bos of oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Samen met sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke naaldbosgordel (taiga) worden de oude Europese bosrestanten wel 'oerbossen' genoemd.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos Accessed on 16 August 2018

Hits - 257
Synoniemen - old-growth forest, primary forest, virgin forest, primeval forest, seral forest, oerbos, primaire bossen
Follow Us