Begrippen

Woordenlijst van vreemde woorden die in de dierbeschrijvingen voorkomen

Zoeken naar begrippen
Term Definitie
Promiscuïteit

In de biologie betekent promiscue dat een dier willekeurige seksuele relaties heeft. Veel verschillende diersoorten zijn promiscue, waaronder de meeste zoogdieren. Chimpansees en bonobo's zijn sterk promiscue.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Promiscu%C3%AFteit Accessed on 15 August 2018

Hits - 154
Synoniemen - Promiscue, promiscuus, promiscuous
Ramsar-site

Een Ramsar-site is een drasland gebied wat van internationaal belang is en onder de Ramsar-conventie valt.

De Ramsar conventie met betrekking tot draslandgebieden van internationaal belang, met name watervogelhabitats, is een internationaal verdrag voor het behoud en het duurzaam gebruik van draslanden. Het is ook bekend als de Convention on Wetlands. Het is vernoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar de conventie werd ondertekend.

Hits - 172
Rosszee

De Rosszee is een diepe baai in de Zuidelijke Oceaan in Antarctica, tussen Victorialand en Marie Byrdland. De zee werd ontdekt door James Clark Ross in 1841. Het zuidelijke deel wordt bedekt door het Ross-ijsplateau. Dit gebied wordt opgeëist door Nieuw-Zeeland als onderdeel van de Ross Dependency.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosszee (CC BY-SA 3.0)

Hits - 35
Sacculated

Een reeks verschillende secties hebbend (langoeren hebben drie secties in hun maag).

Hits - 146
Secundair bos

Secundair bos is bos dat opnieuw gegroeid is nadat het primaire bos in ernstige mate verstoord is, bijvoorbeeld door bosbrand, insectenplagen, ontbossing of stormschade. Secundair bos kan in sommige gevallen weer de karakteristieken van primair bos krijgen, een proces dat echter 40 jaar tot enkele eeuwen kan duren. In de tropen bereikt het meeste secundaire bos, vanwege de onvruchtbare bodem, deze karakteristieken niet meer. In een secundair bos staan de bomen vaak dichter op elkaar dan in primair bos. Ook is er meer ondergroei. Er is ook meestal maar één boomlaag.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundair_bos Accessed on 16 August 2018

Hits - 150
Synoniemen - secondary forest, second-growth forest
Seksuele dimorfie

Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_dimorfie Accessed on August 2018

Hits - 375
Synoniemen - Seksuele dimofisme, Sexual dimorphism, geslachtsdimorfie, seksueel dimorf
Sichuan

Sichuan is een provincie in het midden van China, bekend om haar eigen keuken en vruchtbare grond met hoge opbrengst. De provinciehoofdstad is Chengdu. Het Sichuanhua en Yubei-Hakka zijn de belangrijkste dialecten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Sichuan (CC BY-SA 3.0)

Hits - 95
Social grooming

Social grooming of sociale verzorging is een gedrag waarbij sociale dieren, inclusief mensen, elkaars lichaam reinigen of verzorgen. Een verwante term, allogrooming, duidt op sociale verzorging tussen leden van dezelfde soort. Verzorging is een belangrijke sociale activiteit, en een middel waardoor dieren die bij elkaar leven, sociale structuren en familiebanden kunnen onderhouden en versterken en vriendschappen kunnen sluiten. Sociale verzorging wordt ook gebruikt als middel voor het oplossen van conflicten.

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_grooming Accessed 18 August 2018

Hits - 195
Synoniemen - Sociale verzorging, grooming
Taiga

De gebieden die met 'taiga' worden aangeduid, vormen samen het grootste bosgebied op aarde: het omvat grote delen van Scandinavië, Canada, Rusland en Mongolië. Het is het noordelijkste gebied waar (merendeels) naaldbomen, en de daarvan afhankelijke diersoorten en vegetatie, kunnen overleven.

 

Hits - 22
Synoniemen - boraal wud,Taiga's
Tenreks

Tenreks (Tenrecidae) zijn een familie van zoogdieren binnen de orde Afrosoricida. Tenreks werden, net als goudmollen, de andere familie van de orde, vroeger tot de insecteneters gerekend. Moleculair genetische onderzoeken hebben aangetoond dat ze tot de, qua uiterlijk uiterst heterogene, superorde Afrotheria behoren. Die indeling wordt echter nog steeds betwist door biologen die meer aan morfologie hechten.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tenreks downloaded 5 December 2018

Hits - 217
Terrestrisch

Op de grond levend

Hits - 103
Synoniemen - terrestrisch
Toendra

Een toendra is een gebied zonder hoge plantengroei grenzend aan een poolgebied. De begroeiing bestaat uit grassen, mossen, korstmossen en dwergstruiken. In de WWF-indeling van 's werelds ecoregio's vormen de toendraregio's het elfde bioom.

Bron: oendra, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Toendra&oldid=55953747 (het laatst bezocht maart 29, 2020).

Hits - 48
Synoniemen - Toendra's
Torpor

Torpor (Latijn: verlamming, bewegingloosheid) is een toestand van verminderde fysiologische activiteit die wordt waargenomen bij enkele kleine zoogdieren en vogels. Het wordt over het algemeen gekenmerkt door een sterk verlaagde lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en stofwisseling. Torpide dieren zijn volledig inactief en over het gehele lichaam verstijfd. Op externe prikkels reageren zij nauwelijks. Op deze manier besparen zij energie in tijden van voedselschaarste, droogte of extreme temperaturen. De duur van de torpor loopt uiteen van enkele dagen tot weken. Sommige dieren ondergaan een dagelijkse torpor die korter dan 24 uur duurt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Torpor downloaded 5 December 2018

Hits - 256
Wetland

Drasland (Engels: wetland) is laagland dat permanent of tijdelijk verzadigd is/wordt door opkomend water. Het is dus een gebied op de grens tussen landelijk en waterrijk gebied, gebied dat zeer verschillend doch zeer afhankelijk is van beide.

Hits - 26
Synoniemen - wetland,drasland,wetlands,draslanden
Yunnan

Yunnan is een provincie van de Volksrepubliek China en is gelegen in het zuiden van het land. Yunnan bestaat uit meerdere autonome prefecturen waaronder Xishuangbanna. 

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Yunnan (CC BY-SA 3.0)

Hits - 39
Follow Us