Bruine vuurvlinderMannetje
Author: Olaf Leillinger
License: CC BY-SA 2.5
   Bruine vuurvlinderOnderkant vleugel
Author: Olaf Leillinger
License: CC BY-SA 2.5

Lycaena tityrus

gb Sooty Copper  deBrauner Feuerfalter  frCuivré fuligineux

Leefgebied

Deze vrij kleine vlinder komt enerzijds voor in droge gebieden op de zandgronden, zoals kruidenrijke heide en droge, schrale, bloemrijke graslanden; anderzijds in vochtige gebieden, zoals schraal kruidenrijk grasland in laagveenmoerassen. De bruine vuurvlinder komt voor in heel Centraal- en Zuid-Europa van Noord-Spanje tot aan Litouwen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Middellandse Zee-eilanden.Deze vlinder komt voor op hoogtes varieerend van 50 tot 2500 meter. De vlinder komt in Nederland voor op de Veluwe, Drenthe en delen van Twente.

Uiterlijk

De bruine vuurvlinder (Lycaena tityrus of Heodes tityrus) is een dagvlinder uit de familie Lycaenidae, de kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes. Deze vlinders zijn seksuele dimorf wat wil zeggen dat er uiterlijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes zijn. De bovenzijde van de vleugels van het mannetje is donker met een blauwgroene glans. De vleugels hebben een witte rand. De bovenzijde van de voorvleugels van de vrouwtjes zijn oranje en zijn voorzien van zwarte vlekken, terwijl de bovenzijde van de achtervleugels bruin zijn en een rand met oranje vlekken hebben. De onderzijden zijn bij zowel het mannetje als het vrouwtje geelbruin en hebben zwarte vlekken en langs de rand oranje vlekken. De voorvleugellengte bedraagt 14 mm en de spanwijdte is 28-30 mm.

Voedsel in de natuur

De rupsen voeden zich met diverse soorten zuring, vooral veldzuring en schapenzuring.

Gedrag

De vlinders besteden relatief veel tijd aan het zoeken van nectar. Vlinders van de eerste generatie zijn vooral te vinden op braam, die van de tweede generatie op struikhei, gewone dophei en akkerdistel. De mannetjes verschijnen enkele dagen eerder dan de vrouwtjes en verdedigen een territorium vanaf een nectarplant.

Voortplanting

De rupsen komen voor vanaf half augustus tot begin mei en van begin juni tot half juli. De soort overwintert als halfvolgroeide rups in de strooisellaag. De verpopping vindt plaats in op de bodem tussen strooisel. Afhankelijk van de lokatie vliegt deze vlinder van april tot september. De eerste generatie van begin mei tot eind juni en de tweede generatie van begin juli tot eind augustus.

Bedreiging

Door intensief gebruik van de weilanden door begrazing, drainage en bemesting worden de waardplanten sterk teruggedrongen. waardoor er minder rupsen aan voedsel kunnen komen. In Nederland staat de bruine vuurvlinder op de Rode Lijst vermeld als kwetsbaar.

Bronnen:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License

Paspoort

Naam Bruine vuurvlinder
Klasse Insecta (Insecten)
Orde Lepidoptera (Vlinders)
Familie Lycaenidae (Kleine pages, vuurvlinders en blauwtjes)
Geslacht Lycaena
Soort Lycaena tityrus
Spanwijdte man 28-30 mm
Spanwijdte vrouw 28-30 mm
Rupsen Half augustus tot half juli
Vliegperiode April tot september
Voeding Diverse soorten zuring, vooral veldzuring en schapenzuring
Leefgebied Centraal- en Zuid-Europa van Noord-Spanje tot aan Litouwen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en de Middellandse Zee-eilanden
Follow Us