Gewervelden

Gewervelden (Vertebrata) vormen een groep dieren die deel uitmaken van de Chordata, dit zijn dieren die een zogenaamde chorda of ruggenmergstreng hebben. Tot de Chordata behoren ook het lancetvisje en de slijmprikken. De "echte gewervelden" zijn de prikken, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en de zoogdieren.

Bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewervelden Accessed on 17 September 2016

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Titel Aanpassingsdatum
Karper 14 augustus 2018
Keizertamarin 24 augustus 2018
Kerkuil 07 oktober 2016
Kirks dikdik 28 april 2019
Kleine of rode panda 31 maart 2015
Kleine pelikaan 06 september 2014
Kleine zilverreiger 18 mei 2016
Kleinklauwotter 20 april 2017
Kluut 29 november 2014
Knobbeleend 27 mei 2017
Knobbelzwaan 23 augustus 2014
Koi 14 augustus 2018
Kolenbranderschildpad 11 mei 2016
Konijnuil 23 augustus 2014
Koningsfazant 16 mei 2016
Kookaburra 23 augustus 2014
Korenslang 20 september 2016
Krabbenetende wasbeer 11 augustus 2014
Kroeskoppelikaan 24 augustus 2014
Kroonmaki 11 augustus 2014
Follow Us