Gewervelden

Gewervelden (Vertebrata) vormen een groep dieren die deel uitmaken van de Chordata, dit zijn dieren die een zogenaamde chorda of ruggenmergstreng hebben. Tot de Chordata behoren ook het lancetvisje en de slijmprikken. De "echte gewervelden" zijn de prikken, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en de zoogdieren.

Bron: Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewervelden Accessed on 17 September 2016

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.
Titel Aanpassingsdatum
Kroonparelhoen 27 april 2016
Kroonsifaka 26 oktober 2018
Kropgazelle 31 maart 2016
Kuifcaracara 23 april 2016
Kuifhoenderkoet 23 april 2016
Kwak 26 april 2016
L'Hoest meerkat 30 december 2018
Laatvlieger 17 december 2017
Lama 31 maart 2016
Langsnuitpotoroe 25 maart 2015
Laplanduil 21 november 2016
Leeuw 28 december 2016
Lelkraanvogel 08 december 2016
Maleise beer 01 november 2019
Maleise tapir 11 augustus 2014
Mandarijneend 27 april 2016
Mara 19 april 2017
Margay 30 december 2016
Marmereend 19 mei 2016
Moerasantilope 14 april 2016
Follow Us