KroeskoppelikaanAuthor: Rob de Ruiter,
License: CC BY-SA 3.0


  Leefgebied kroeskoppelikaanBirdLife International 2012. Pelecanus crispus.
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2
Accessed on 16 August 2014
  KroeskoppelikaanAuthor: Rob de Ruiter,
License: CC BY-SA 3.0


Vogels

Pelecanus crispus

gb Dalmatian Pelican  de Krauskopfpelikan  fr Pélican dalmate

Leefgebied

Kroeskoppelikanen komen niet voor in koude gebieden, maar kunnen voor korte periodes wel temperaturen onder het vriespunt aan. Ze leven voornamelijk in zoetwatergebieden. Sommige kolonies komen echter ook in brak water voor. Ze hebben wateren nodig met een vrij grote hoeveelheid vis. Of het water helder is en hoe diep het water is, is niet van belang. De Kroeskoppelikaan overwintert in kustgebieden in zuidoost Europa, Turkije, Rusland, het Midden Oosten en Azië. Tijdens de broedperiode komen deze vogels voor van Joegoslavië tot in China. Vroeger kwam de Kroeskoppelikaan ook in Nederland voor.

Uiterlijk

Het is een grote zwemvogel met relatief korte, stevige, grijze poten en een lange slanke nek. Het verendek is voornamelijk wit. De uiteinden van de vleugels zijn grijs. Achterop de kop staan de veertjes omhoog, vandaar de naam ‘Kroeskoppelikaan’. De pelikaan heeft een lange, licht oranje snavel. De onderkant van de snavel bestaat uit een zeer rekbare huid, waar veel bloedvaten door lopen. Ze worden ongeveer 160-180 cm lang en hebben een spanwijdte van 300-350 cm.

Voedsel in de natuur

Ze eten van nature alleen vis (voornamelijk karpers) en jagen alleen of in groepen. De samenstelling van het dieet hangt af van de aanwezigheid van prooidieren. Vissen van 3 tot 50 centimeter worden gegeten.

Gedrag

Kroeskoppelikanen komen samen in broedkolonies. Voor het vangen van voedsel gebruikt de pelikaan de rekbare huid onder de snavel. Hij schept namelijk zijn bek vol water en vis. Door het water weer uit de bek te laten stromen blijven de vissen over.

Voortplanting in de natuur

Ze hebben om te broeden en te rusten gebieden nodig die compleet geïsoleerd zijn van het vaste land en die omringd worden door water. Dit is ter bescherming tegen roofdieren en tegen verstoring. In februari komen de ze samen in broedkolonies maar het komt ook voor dat ze solitair broeden. Er worden grote, drijvende nesten gebouwd van waterplanten. Deze nesten zijn ongeveer een meter hoog en 60-70 cm in doorsnee. Er worden ongeveer 2-4 eieren gelegd. Na circa 32 dagen komen de eieren uit. De jongen zijn dan kaal en krijgen na een tijdje witte donsveren. Na 11 tot 12 weken kunnen de jongen vliegen en na 100 tot 105 dagen zijn ze zelfstandig.

Bedreiging

De kroeskoppelikaan wordt bedreigd door verlies en verkleining van het leefgebied, exploitatie, verstoring door mensen, Land/water vervuiling en jacht en vervolging.

Bronnen

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.

Paspoort

Naam Kroeskoppelikaan
Klasse Aves (vogels)
Orde Pelecaniformes (Roeipotigen)
Familie Pelecanidae (Pelikanen)
Geslacht Pelecanus
Soort Pelecanus crispus
Grootte 160 - 180 cm; spanwijdte: 300 - 350 cm
Gewicht 10 - 13 kg
Paartijd Februari - april
Broedinterval 1 x per jaar
Broedtijd 32 dagen
Nest Grote, drijvende nesten gebouwd van waterplanten
Geboorte Maart - april
Gewicht eieren 120 - 195 gr.
Aantal eieren 1 - 6 eieren, gemiddeld 2
Uitvliegen 12 weken
Geslachtsrijp 3 - 5 jaar
Levensduur Tot 35 jaar in de natuur
Voeding in de natuur Vis (voornamelijk karpers)
Leefgebied Overwintert in kustgebieden in zuidoost Europa, Turkije, Rusland, het Midden Oosten en Azië. Tijdens de broedperiode komen deze vogels voor van Joegoslavië tot in China
Groep/solitair In broedkolonies
Fokprogramma EEP: POZNAN, Piotr Cwiertnia, 1995
CITES Appendix I (29/07/1983)
EU Listing Annex A (04/02/2017)
IUCN Kwetsbaar (VU)
Follow Us