Noordelijke hoornraafAuthor: Jerry Thompson, License: CC BY 2.0

   Leefgebied noordelijke hoornraafBirdLife International 2012. Bucorvus abyssinicus. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2.  Accessed on 16 August 2014.    Noordelijke hoornraaf
Author: Quartl,
License: CC BY-SA 3.0

Vogels

Bucorvus abyssinicus

gb Northern ground hornbill  de Sundahornrabe  fr Grand calao d'abyssinie

Noordelijke hoornraaf

Leefgebied

De Noordelijke hoornraaf komt voor op steppes, open savannes en in beboste gebieden in Afrika.

Uiterlijk

De Noordelijke hoornraaf is voornamelijk zwart. Op zijn keel en kop heeft de hoornraaf geen veren maar een blauwe tot rode huid. Mannetjes kunnen hun keel opzetten in de paartijd en deze verandert dan van kleur, hij wordt dan namelijk rood. De rand van de vleugels van de Noordelijke hoornraaf is wit en hij heeft een spanwijdte van twee meter. Verder heeft de Noordelijke hoornraaf opmerkelijk lange wimpers.

Voortbeweging

In tegenstelling tot andere raven, huppen de hoornraven niet, maar lopen ze. Ze kunnen lange afstanden vliegen.

Wetenswaardigheden

Hoornraven behoren tot de neushoornvogels en niet tot de ravenfamilie.

Voedsel in de natuur

Noordelijke hoornraven zijn omnivoren. Ze eten planten, fruit, insecten, kleine zoogdieren, hagedissen, vogels en schildpadden.

Gedrag

Ze leven voornamelijk in paren, maar soms komen ze ook in (familie) groepen van drie tot vier hoornraven voor. Het grootste deel van de dag brengt de hoornraaf op de grond door, daarom wordt hij ook wel grondneushoornvogel genoemd.

Predatie

Het leven op de savanne is niet zonder gevaar. Er zijn allerlei roofdieren die een hoornraaf kunnen verschalken. Om de nacht toch veilig door te komen, slapen hoornraven hoog in de bomen.

Voortplanting in de natuur

Hoornraven broeden, zoals alle neushoornvogels, in boomholtes. Ze metselen hun vrouwtje echter niet in zoals alle andere neushoornvogels wel doen. Het hoornraafvrouwtje legt één tot twee eieren en ze begint direct na het leggen van het eerste ei te broeden. Het eerste jong is dan ook al flink gegroeid tegen de tijd dat het tweede uitkomt. 

Na een maand broeden, komen de eieren uit. Meestal wordt maar één jong volwassen. Dit komt doordat de jongen een onderlinge voedselcompetitie hebben. Het sterkste jong krijgt het meest te eten en overleeft. De Noordelijke hoornraaf is pas na ongeveer vier jaar volwassen.

Bronnen

  • Zodiac Animals
Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Paspoort

Naam Noordelijke hoornraaf
Klasse Aves (vogels)
Orde Bucerotiformes
Familie Bucorvidae
Geslacht Bucorvus
Soort Bucorvus abyssinicus
Grootte man 100 cm
Grootte vrouw 100 cm
Spanwijdte 185 cm
Gewicht man Gem. 4 kg
Gewicht vrouw Gem. 4 kg
Paartijd Afhankelijk van leefgebied:West Afrika juni - augustus, Nigeria en Oeganda: januari,  Kenia: eind November
Broedinterval 1 x per jaar
Broedtijd 37 - 41 dagen
Nest Holle bomen
Geboorte Afhankelijk van leefgebied:West Afrika juii - september, Nigeria en Oeganda: februari,  Kenia: eind december-januari
Geboorte gewicht  70 gram
Aantal eieren 1 - 2 eieren in 5 dagen
Uitvliegen 80 - 90 dagen
Geslachtsrijp man 4 jaar
Geslachtsrijp vrouw 4 jaar
Levensduur Tot 30 jaar in de natuur
Voeding in de natuur Planten, fruit, hagedissen, vogels, spinnen en insecten
Voeding in de dierentuin Vlees (muis, rat, kuikens), carmix, druif, banaan, insecten
Leefgebied Steppe, savanne en in bebost gebied in Afrika.
Groep/solitair Paren of kleine groepen van vier vogels
Fokprogramma -
CITES -
IUCN Niet bedreigd (LC)
Follow Us