witnekkraanvogelAuthor: Theun,
License: CC BY-SA 3.0

  Leefgebied witnekkraanvogelBirdLife International 2012. Antigone vipio.
The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.2
Accessed on 16 August 2014.
   WitnekkraanvogelAuthor: Rob de Ruiter, License: CC BY-SA 3.0

Vogels

Antigone vipio

gb White-naped Crane  de Weissnackenkranich  fr Grue à cou blanc

Leefgebied

Witnekkraanvogels komen voor in Rusland, Mongolië en China en het Amoer gebied. In de winter migreren ze naar Zuid-Korea, China of Japan. Ze leven in oppervlakkige waterlanden, natte weiden, valleien, laag liggende steppes en bos-steppegebieden. In de winter komen ze vooral voor in zoetwater meren, akkerland en soms kust gebieden.

Uiterlijk

Witnekkraanvogels zijn de enige kraanvogels met rozeachtige benen en een donkergrijze en wit gestreepte nek. De witte nek omringd een rode vlek rond te ogen, waaraan de kraanvogel herkend kan worden. Verder hebben ze een grijs lichaam met grijze vleugels. Mannetjes en vrouwtjes lijken erg op elkaar maar in paartjes kan het voorkomen dat het mannetje iets groter is.

Wetenswaardigheden

  • Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes witnekkraanvogels is bijna niet te zien. Alleen door de roep zijn ze te herkennen. Het vrouwtje begint altijd met roepen en maakt korte, schelle kreten'. Het mannetje daarentegen stoot een serie lange, lage kreten uit.
  • Kraanvogels hebben een lange gekronkelde luchtpijp, waardoor ze in staat zijn een karakteristieke luide trompetroep voort te brengen. Dit geluid maken ze om de aandacht van vrouwtjes te trekken, de huwelijksband te bevestigen of rivalen te verjagen.

Voedsel in de natuur

Witnekkraanvogels eten vooral insecten, kleine reptielen, zaden, planten en granen.

Gedrag

In de zomer leven witnekkraanvogels in paartjes en verdedigen ze hun grondgebied. In de winter leven en eten ze in kleine groepjes.

Net als veel andere kraanvogels maken witnekkraanvogels een mooie, rituele dans om elkaar te 'verleiden'. Door te buigen met gespreide vleugels, te springen en naar te roepen, maken ze elkaar het hof. Ook buiten het paarseizoen dansen de witnekkraanvogels met elkaar om de onderlinge band te versterken. 

Op het land wordt veel tijd besteed aan het poetsen van de veren. Door de buigzaamheid van de hals bereikt de vogel gemakkelijk het achterste gedeelte van het lichaam en met name de stuitklier. Het vet dat deze klier afscheidt wordt met de snavel over de veren verdeeld om zo het verenkleed waterafstotend te maken

Voortplanting in de natuur

Witnekkraanvogels leggen twee eieren die na 28 tot 33 dagen uitkomen. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden op het nest. Wanneer de jongen geboren zijn voedt het vrouwtje de jongen op terwijl het mannetje het gezin verdedigt tegen eventuele aanvallen.

Bedreiging

De populatie in de natuur neemt drastisch af door het verdwijnen van drassige weilanden (langs rivieren) die nu bebouwd worden of gebruikt worden als landbouwgrond.

Bronnen:

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported-licentie.

Paspoort

Naam Witnekkraanvogel
Klasse Aves (vogels)
Orde Gruiformes (Kraanvogelachtigen)
Familie Gruidae (Kraanvogels)
Geslacht Antigone
Soort Antigone vipio (Grus vipio)
Grootte 125 - 140 cm
Spanwijdte 200 - 210 cm
Gewicht 5.6 kg
Paartijd April - mei
Broedinterval 1 x per jaar
Broedtijd 28 - 32 dagen
Nest Gras en droge zegge in moerasgebieden tussen dichte vegetatie
Geboorte Mei - juni
Gewicht eieren  
Aantal eieren 1 - 2 eieren
Uitvliegen 70 - 75 dagen
Geslachtsrijp 3 - 5 jaar
Levensduur 25 - 30 jaar
Voeding in de natuur Insecten, planten, zaden en kleine reptielen
Leefgebied Rusland, Mongolië en China en het Amoer gebied
Groep/solitair Koppels
Fokprogramma EEP: LEIPZIG, Ruben Holland, 1998
CITES Appendix I (01/07/1975)
EU Listing Annex A (04/02/2017)
IUCN Kwetsbaar (VU)
Follow Us