Woordenboek

A

  Aboreal (Engels)

  (Engels: Aboreal)
  Lichamelijk aangepast om hoofdzakelijk of uitsluitend in bomen te leven, zoals boombewonende (boom-levende) apen.

  Allogrooming

  Zie: Social grooming

  Allomothering

  (Engels: Allomothering)
  Vrouwtjes in een groep delen de verantwoordelijkheid voor de zorg van de jonge Andere dieren dan de biologische moeder van een nakomeling vervullen de functie van een moeder.

  Anogenitaal gebied

  Het anogenitaal gebied is het gebied van de anus en de geslachtsdelen

  Ramsar-site

  Een Ramsar-site is een drasland gebied wat van internationaal belang is en onder de Ramsar-conventie valt.

  De Ramsar conventie met betrekking tot draslandgebieden van internationaal belang, met name watervogelhabitats, is een internationaal verdrag voor het behoud en het duurzaam gebruik van draslanden. Het is ook bekend als de Convention on Wetlands. Het is vernoemd naar de stad Ramsar in Iran, waar de conventie werd ondertekend.

B

  Bushmeat (Engels)

  Bosvlees - (Engels: Bushmeat)
  Bushmeat (vertaling: bosvlees) is vlees dat afkomstig is van de jacht op wilde dieren in de tropen. Het betreft in de regel onconventionele soorten, bijvoorbeeld zoogdieren als apen, egels en vleermuizen, en reptielen als schildpadden en slangen.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bushmeat Accessed on 16 August 2018

D

E

  EEP

  Het European Endangered Species Programme (EEP's) is een reeks fokprogramma's voor bedreigde diersoorten, toegepast in Europese dierentuinen die zijn aangesloten bij de EAZA.

G

  Geslachtsdimorfie

  Geslachtsdimofisme - (Engels: Sexual dimorphism)
  Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_dimorfie Accessed on August 2018

  Grooming

  Zie: Social grooming

H

  Habitat

  Habitat is een synoniem voor leefgebied of leefomgeving.

L

  Latex

  Latex is het sap van de Braziliaanse rubberboom of van vergelijkbare planten en is een dikke, melkwitte emulsie.

N

  Nieuwe Wereld

  Met het begrip de Nieuwe Wereld wordt bedoeld: de continenten die door de Europeanen vanaf 1492 werden ontdekt. Over het algemeen worden Noord- en Zuid-Amerika hiermee aangeduid.

P

  Polyandrie

  Polyandrisch - (Engels: Polyandry, Polyandrous)
  In de biologie betekent polygynie dat één vrouwtje met meerdere mannetjes paart tijdens één voortplantingsseizoen.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyandrie Accessed on 15 August 2018

  Polygamie

  Polygaam - (Engels: Polygamy, Polygamous)
  In de biologie betekent polygamie dat een dier met meerdere soortgenoten paart tijdens één voortplantingsseizoen.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygamie Accessed on 15 August 2018

  Polygynandrie

  Polygynandrisch - (Engels: Polygynandry, Polygynandrous)
  In de biologie betekent polygynandrie dat zowel mannetjes als vrouwtjes meerdere partners hebben tijdens één voortplantingsseizoen. 

  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Polygynandry Accessed on 15 August 2018

  Polygynie

  Polygynisch - (Engels: Polygyny, polygynous)
  In de biologie betekent polygynie dat één mannetje met meerdere vrouwtjes paart tijdens één voortplantingsseizoen.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Polygynie Accessed on 15 August 2018

  Polymorfie

  Polymorfisme, polymorfie - (Engels: Polymorphism, polymorphic, polymorph, or polymorphous)
  Polymorfisme of polymorfie is in de biologie het voorkomen van verschillende fenotypen of variaties binnen een soort, zie polymorfie (genetica). Voorbeelden: verschillen in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes, verschillende haarkleuren, verschillende lichaamsgrootte.

  Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism Accessed on 19 August 2018

  Premolaren

  De premolaren zijn de twee kiezen die zich normaal direct achter de hoektand bevinden. Ze worden ook weleens valse kiezen genoemd, omdat ze kleiner zijn dan de molaren. De premolaren hebben in mesiodistale (voorachterwaartse) richting een enkelvoudige knobbelstructuur. De functie is het vermalen van het voedsel, meestal door roterende bewegingen. In het volwassen gebit zijn er bovenaan én onderaan 2 paar premolaren. Z

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Premolaar Accessed 26 August 2018 (CC BY-SA 3.0)

  Primair bos

  (Engels: old-growth forest, primary forest, virgin forest, primeval forest, seral forest)

  Primair bos of oerbos is oorspronkelijk bos dat zich zonder (veel) menselijke invloed heeft ontwikkeld en zich handhaaft en dus te beschouwen is als wildernis. Afgezien van betrekkelijk kleine stukken is dit oerbos in Europa door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen. Samen met sommige andere typen bos zoals het tropisch regenwoud en de uitgestrekte noordelijke naaldbosgordel (taiga) worden de oude Europese bosrestanten wel 'oerbossen' genoemd.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos Accessed on 16 August 2018

  Promiscuïteit

  Promiscue, promiscuus - (Engels: Promiscuous)
  In de biologie betekent promiscue dat een dier willekeurige seksuele relaties heeft.
  Veel verschillende diersoorten zijn promiscue, waaronder de meeste zoogdieren. Chimpansees en bonobo's zijn sterk promiscue.

  Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Promiscu%C3%AFteit Accessed on 15 August 2018

R

  S

   Sacculated

   (Engels: Sacculated)
   Een reeks verschillende secties hebbend (langoeren hebben drie secties in hun maag).

   Secundair bos

   (Engels: secondary forest, second-growth forest)
   Secundair bos is bos dat opnieuw gegroeid is nadat het primaire bos in ernstige mate verstoord is, bijvoorbeeld door bosbrand, insectenplagen, ontbossing of stormschade. Secundair bos kan in sommige gevallen weer de karakteristieken van primair bos krijgen, een proces dat echter 40 jaar tot enkele eeuwen kan duren. In de tropen bereikt het meeste secundaire bos, vanwege de onvruchtbare bodem, deze karakteristieken niet meer. In een secundair bos staan de bomen vaak dichter op elkaar dan in primair bos. Ook is er meer ondergroei. Er is ook meestal maar één boomlaag.

   Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundair_bos Accessed on 16 August 2018

   Seksuele dimorfie

   Seksuele dimofisme - (Engels: Sexual dimorphism)
   Seksuele dimorfie of geslachtsdimorfie is het verschil in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes bij dezelfde diersoort. Het betreft hier niet de geslachtsorganen zelf, maar andere morfologische verschillen in lichaamsvorm, lichaamsgrootte of lichaamskleur. Dimorfie kan ook optreden bij planten, zoals bij sommige varens.

   Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksuele_dimorfie Accessed on August 2018

   Social grooming

   Sociale verzorging - (Engels: Social grooming)
   Social grooming of sociale verzorging is een gedrag waarbij sociale dieren, inclusief mensen, elkaars lichaam reinigen of verzorgen. Een verwante term, allogrooming, duidt op sociale verzorging tussen leden van dezelfde soort. Verzorging is een belangrijke sociale activiteit, en een middel waardoor dieren die bij elkaar leven, sociale structuren en familiebanden kunnen onderhouden en versterken en vriendschappen kunnen sluiten. Sociale verzorging wordt ook gebruikt als middel voor het oplossen van conflicten.

   Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_grooming Accessed 18 August 2018

  Follow Us